ข่าวสารและกิจกรรม

งานสัมมนาเรื่อง Enhancing Job Creation and Skills to Prepare..
15-11-2560 more information
ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมอภิปรายในงานสัมมนา เรื่อง"Enhancing Job Creation and Skills to Prepare for the Fourth Industrial Revolution" ระหว่าง วันที่ 7-9 พฤศจิกายน ๒๔๖๐ ณ กรุงโซล สา..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิช..
14-11-2560 more information
เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติ..
13-11-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน..
08-11-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ตรวจประเมินองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย ณ มูลนิธิ รปภ. ไทย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบ..
08-11-2560 more information
เมื่อวันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/I..
ก้าวไปอีกขั้นกับมาตรฐานอาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
07-11-2560 more information
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านการประเมินสมรรถนะบุคคลตามาตรฐานอาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คุณวุฒิวิชาชีพ..
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assess..
01-11-2560 more information
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน(Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 – 31 ตุล..
สคช.หารือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรั..
31-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมหารือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ สำนักงาน กพ. นนทบุรี โดยมี นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยสถ..