ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
"สคช. ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช."..
01-11-2561 more information
"สคช. ยกระดับการรับรองสมรรถนะของบุคลากรไทยสู่สากล ด้วย มอช."… พร้อมความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินและ สคช. เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ
“สคช. เดินหน้าเวทีระดับโลก ร่วมประชุมด้านการรับรองในเวทีสากล..
25-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเข้าร่วมประชุมประจำปีขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum:IAF) ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561
ช่างทำผมมืออาชีพยุคใหม่การันตีความสามารถด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ"
22-10-2561 more information
ช่างทำผมมืออาชีพยุคใหม่การันตีความสามารถด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ"
ช่างผมไทยรวมพลัง ทำดีเทิดไท้น้อมใจรำลึก องค์ภูมิพลมหาราชา
08-10-2561 more information
โรงเรียนเสริมสวยและออกแบทรงผมนานาชาติณรงค์องค์กรที่มีหน้าที่รับรองฯภายใต้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้บริการฟรี ตลอดวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
"TPQI ยินดี นายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพตัวจริง ร่วมเปิดตัวหลักสู..
01-10-2561 more information
"TPQI ยินดี นายหน้าอสังหาฯ มืออาชีพตัวจริง ร่วมเปิดตัวหลักสูตร ปวส. และ ปริญญาตรี นายหน้าอสังหาฯ ต่อยอดผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพสู่ความก้าวหน้าทางการศึกษา" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 ณ บริษัท วินเนอร์ เอสเตท จำกัด
"สคช.ชื่นชมช่างผมมืออาชีพภาคเหนือ…มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิช..
01-10-2561 more information
"สคช.ชื่นชมช่างผมมืออาชีพภาคเหนือ…มอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ" เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
"สคช. ร่วมงานเสวนาและร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ .. การพัฒนาเกษ..
01-10-2561 more information
"สคช. ร่วมงานเสวนาและร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ .. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารสู่ตลาดโลก" ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 ณ อาคาร CP All Academy สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์