ข่าวการประเมินฯ

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหา..
29-01-2561 more information
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมสังเกตการณ์ประเมิน สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต์ ชั้น 2
สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สคช.ร่วมสังเกตการณ์การประเมิน สา..
29-01-2561 more information
เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561 สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 4 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ สำรวย เพ็งอ้น ร่วมสังเกตการณ์การประเมิน สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมเครื่องยนต..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติด..
29-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพขนส่งชุมชน ณ สมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ตรวจประเมิน องค..
23-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่ตรวจประเมิน องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมระบบส่งถ่ายกำลัง คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น2
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติด..
23-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธา..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิ..
22-01-2561 more information
เมื่อวันที่ 20 - 21 มกราคม 2561 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ คุณวุฒิวิชาชีพชั..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนา..
22-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทยและสถานที่ทดสอบเพิ่มเติม ในการร่วมมือจัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ส..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจปร..
19-01-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมิน (ต่ออายุ) องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคารและร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร และสาขาว..