ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ..
13-07-2560 more information
เมื่อวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามข้อบังคับของสคช.” ซึ..
สคช.กระตุ้นคนไทยตื่นตัวด้านทักษะความรู้ดิจิทัลรับไทยแลนด์ 4...
07-07-2560 more information
‘ICDL Digital Challenge 2017’ เฟ้นหาสุดยอดเด็กไทยหัวกะทิดิจิทัล โดยการสนับสนุนจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน)และหน่วยงานภาครัฐ อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, และ สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ..
06-07-2560 more information
เมื่อวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ซึ่งเป็นห..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรที่มีหน้าที..
04-07-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย) อาชีพช่างทำผมบุรุษ-สตรี (#โรงเรียนเสริมสวยณรงค์) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณวุฒิวิชา..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิช..
03-07-2560 more information
เมื่อวันที่ 29 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กร..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบ..
29-06-2560 more information
เมื่อวันที่ 28 - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน ISO/IEC 17024 รุ่น 3” ซึ่ง..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมจัดนิทรรศการ งานวันค..
28-06-2560 more information
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ,นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และนายวัชรพงศ์ วราภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมผู้แทนเจ้าหน้าที่สถ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ..
27-06-2560 more information
เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรการตรวจประเมินภายใน (Internal Audit) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ” ซึ่งเป็น..