ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ทำบุญเปิดสำนักงานใหม่
09-01-2562 more information
รองนายกฯ มอบนโยบายให้คุณวุฒิวิชาชีพเชื่อมโยงทุกด้าน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ"
สคช. จับมือ JMAM ยกระดับสมรรถนะอาชีพช่างเทคนิคโรงงานไทย สู่ม..
02-10-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจับมือ JMAM ประเทศญี่ปุ่น MOU ยกระดับสมรรถนะบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพ เน้นบุคลากรด้านเทคนิคโรงงาน
โครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
02-09-2561 more information
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมใจในการสมัครเป็นจิตอาสาในโครงการ "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เมื่อวันศุกร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ สนามเสือป่า
"ผู้บริหาร สคช. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.จันทร์เ..
29-08-2561 more information
"ผู้บริหาร สคช. ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่ ดร.จันทร์เพ็ญ เมฆาอภิรักษ์ เข้ารับตำแหน่งรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ"
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานสัมมนา “ความสำคัญข..
28-08-2561 more information
(วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑) นายนคร ศิลปะอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นประธานเปิดงาน สัมมนา “ความสำคัญของผู้มีส่วนได้เสียกับการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ”
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมประชุมหารือ สถาบันการศึกษาในพื้นที่โ..
03-08-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพร่วมประชุมหารือ สถาบันการศึกษาในพื้นที่โครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชี..
26-07-2561 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้ดำเนินการจัดอบรมเจ้าหน้าที่สอบ ในสาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร สาขาผู้ประกอบอาหาร อาชีพผู้ประกอบอาหารฮาลาล
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิช..
23-07-2561 more information
เมื่อวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว บางกอก ฟอร..
"นำร่องผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น จ.แพร่ ขานรับมาตรฐาน Digi..
23-07-2561 more information
"นำร่องผู้บริหาร ข้าราชการท้องถิ่น จ.แพร่ ขานรับมาตรฐาน Digital literacy สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ"
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๖
29-06-2561 more information
(วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑) ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนัก รักษาการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 2 นางสาววยากรณ์ งามจรรยาภรณ์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักนโยบายแล..