ข่าวกิจกรรมทั่วไป

โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ป..
22-11-2560 more information
นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมรับมอบรางวัลใน"โครงการยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ระดับเกียรติ..
สคช.ระดมความเห็นคนในวงการดิจิทัล ตอบโจทย์มาตรฐานอาชีพไอซีที..
16-11-2560 more information
เมื่อเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในสายงานไอซีทีที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การพัฒนากำลังคนของประเทศให้มีคุณภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีได้มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาความรู้ค..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพแล..
15-11-2560 more information
(เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) สำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มสาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมบอร์ด ชั้น ๑๗ สถาบันคุณว..
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” (Assess..
01-11-2560 more information
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร ผู้ตรวจประเมิน(Assessor) พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอเคียว บางกอก ฟอร์จูน กรุงเทพฯ ในวันที่ 30 – 31 ตุล..
สคช.หารือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรั..
31-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมหารือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรของรัฐ เพื่อก้าวสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล ณ สำนักงาน กพ. นนทบุรี โดยมี นาวาตรีหญิง ดร.กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยสถ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบ..
12-10-2560 more information
เมื่อวันที่ 10 – 11 ตุลาคม พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ให้มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากร (ISO/IE..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนร่วมประชุมหารือกับสถาบันอาหา..
06-10-2560 more information
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และ ผอ.วรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมประชุมหารือกับสถาบันอาหาร กรุงเทพฯ
สคช. หารือการขับเคลื่อนกำลังคนในระบบราง
02-10-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีีพ องค์การมหาชน หรือ สคช. หารือกับภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนในระบบราง ณ ห้องบอร์ดรูม สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ