ข่าวกิจกรรมทั่วไป

สคช. ระดมหัวกะทิระดับประเทศและสากล ร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพก้าว..
02-06-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้กับผู้ทีเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรม ผู้บริหารภาครัฐ ตัวแทนจากองค์กรสากล ทั้งในและต่างประเทศ ระดมความเห็น และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดก..
สคช. กับการพัฒนากำลังคนในระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อ..
01-05-2560 more information
สคช.จะพาไปพบคำตอบ รับวันแรงงานกับความสำคัญของกำลังคนในอาชีพ ระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบราง สะท้อนพัฒนาเศษฐกิจและการขนส่งระดับประเทศ
การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
20-06-2560 more information
ผู้แทนสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย(Future Innovative Thailand Institute หรือ FIT) เข้าพบ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เปิดระดมความคิดเห็นทิศทา..
19-06-2560 more information
พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีชี้ประเทศไทยต้องมีระบบคุณวุฒิวิชาชีพในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและสร้างคนให้เอื้อต่อการปรับอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจให้เป็น 4.0 พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “ค..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นางสาววรชนาธิป จันท..
14-06-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในเรื่อง “การรับรองระบบงาน และมาตรวิทยาเพื่อการก่อสร้าง สิ่งแวดล้อม และการคมนาคม”
การประชาพิเคราะห์กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (อง..
14-06-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จัดงานการประชาพิเคราะห์กรอบคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นางสาววรชนาธิป จันท..
12-06-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาในเรื่อง สร้างมูลค่าเชฟ ด้วยฮาลาล ในงานBangkok Halal 2017
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิช..
09-06-2560 more information
เมื่อวันที่ 7-9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้อกำหนดทั่วไปสำหรับหน่วยรับรองบุคลากรตามมาตรฐาน..
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ..
08-06-2560 more information
เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสำนัก ผอ. พร้อมคณะร่วมแสดงความยินดีกับ นายกลินท์ สารสิน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานกรรม..
สคช. ระดมหัวกะทิระดับประเทศและสากล ร่วมสร้างมาตรฐานอาชีพก้าว..
02-06-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จัดงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้กับผู้ทีเกี่ยวข้อง ทั้งผู้ที่คร่ำหวอดในวงการอุตสาหกรรม ผู้บริหารภาครัฐ ตัวแทนจากองค์กรสากล ทั้งในและต่างประเทศ ระดมความเห็น และเป็นการเปิดโอกาสให้เกิดก..