ข่าวกิจกรรมทั่วไป

ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (อ..
15-05-2560 more information
เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ผู้ตรวจประเมิน (Assessor) ให้..
สคช. ลงนามบันทึกความร่วมมือเสริมสร้างเครือข่ายในการจัดทำมาตร..
05-05-2560 more information
นายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิกชาชีพ(องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกความร่วมมือในด้านต่างๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผู้แทนกงสุลใหญ่เวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น และหัวหน้าโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธา..
สคช. เตรียมเปิดมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเ..
05-05-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์จัดงานสัมมนาเปิดตัวโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดการพื้นที่สีเขียว ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาล..
สคช. เร่งหารือร่วมกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร..
04-05-2560 more information
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน) จับมือภาคธุรกิจอุตสาหกรรมการบินเดินหน้าสร้างมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการบิน ซึ่งภาคเอกชนให้การตอบรับเข้าร่วม เพื่อสร้างความเข้าใจในมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการบิน ณ ห้องประชุม Board Ro..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยสำนักรับรองคุณวุฒิวิช..
01-05-2560 more information
เมื่อวันที่ 27 - 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการตรวจประเมิน” ..
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดย ผู้อำนวยการสำนักรับ..
27-04-2560 more information
เมื่อวันที่ 25 - 27 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา นางสาววรชนาธิป จันทนู ผู้อำนวยการสำนักรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้กล่าวงาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้..
สคช. จัดฝึกอบรมอาชีพผู้ดูแลสูงอายุ เตรียมพร้อมสังคมไทยก้าวส..
26-04-2560 more information
ความคืบหน้าการทำงานเชิงรุกของ สคช. กระตุ้นทุกกลุ่มอาชีพเข้าร่วมประเมินฯ
สคช.ดึงคนให้บริการยานยนต์ ประเมินมาตรฐานอาชีพ ตอบโจทย์การเติ..
26-04-2560 more information
สคช.หรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ รุกเดินหน้าจัดประเมินมาตรฐานอาชีพในวงการยานยนต์