สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

 08-07-2559    2,743
สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย
มาตรฐานอาชีพ

กระแสและอิทธิพลจากสื่อสารสนเทศต่าง ๆ ในเรื่องของแฟชั่นและการก้าวตามของสังคมไทย ทำให้คนทั่วไปสนใจดูแลตนเอง และใช้บริการร้านเสริมสวยมากขึ้น อาชีพด้านการเสริมสวย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพช่างทำผม ช่างแต่งหน้า หรืออาชีพอื่น ๆ ในด้านการเสริมสวย ถือเป็นอีกธุรกิจบริการหนึ่งที่สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชากรและประเทศชาติอย่างมหาศาล และค่อนข้างเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพฝีมือท่ามกลางกลุ่มประเทศอาเซียน และที่สำคัญเป็นอาชีพที่ช่วยให้แม่บ้านและสาว ๆ ได้ทำงานอยู่กับบ้านได้
ดังนั้น รายได้หรือเม็ดเงินจากธุรกิจนี้จึงหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศหล่อเลี้ยงประชาชนของประเทศ ตลอดจนสามารถช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่ง และยังสามารถสร้างรายได้เข้าประเทศทั้งจากการเข้ามาดำเนินการของนักธุรกิจต่างประเทศ และจากการคาดการณ์ในอนาคตอันใกล้ที่เกิดจากการที่ฝีมือการทำผมของคนไทยได้รับการยอมรับในระดับโลก อาชีพนี้จึงนับวันทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติมของสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/HDS

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ