สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

 21-06-2559    1,702
สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์
มาตรฐานอาชีพ

หนังสือเปรียบเสมือนคลังความรู้ที่รวบรวมเรื่องราวต่างๆ ความคิดวิทยาการทุกด้านที่มนุษย์ได้เรียนรู้ ได้คิดอ่าน และบันทึกไว้ด้วยลายลักษณ์อักษรหนังสือเพื่อเผยแพร่ความรู้ หนังสือจึงเป็นสิ่งมีค่าและมีประโยชน์ที่จะประมาณมิได้ในแง่ที่เป็นบ่อเกิดการเรียนรู้ของมนุษย์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/PUBระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ