สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด

 13-07-2559    2,398
สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด
มาตรฐานอาชีพ

ธุรกิจที่ให้บริการทำความสะอาด อาคาร โรงงาน บ้านพัก และสถานที่ต่างๆ หรือ ให้บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาดไปยังสถานที่ของผู้ว่าจ้างทั้งแบบชั่วคราว และแบบประจำ 
ปัจจุบันความต้องการของภาคเอกชน หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมไปถึง การขยายตัวของอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม อาร์พาร์ทเม้นท์ ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงพยาบาล ทั้งในเมืองหลวงและต่างจังหวัดเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดความนิยมใช้วิธีสรรหาผู้ประกอบกิจการด้านการให้บริการทำความสะอาดภายนอก แทนการว่าจ้างพนักงานประจำ จึงมากขึ้นตามไปด้วย เพราะเป็นการช่วยองค์กรควบคุมต้นทุน บุคลากรที่จะเข้าไปให้บริการด้านความสะอาดสำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือบ้านของคุณ จึงต้องมีความรู้ ทักษะในวิชาชีพนี้ จึงจะสามารถยืนยันได้ว่าจะทำงานให้คุณได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจบริการทำความสะอาด

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/HKP

SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ