สาขาวิชาชีพออกแบบแฟชั่น

 24-09-2561    439
สาขาวิชาชีพออกแบบแฟชั่น
มาตรฐานอาชีพ

ในปัจจุบันผู้บริโภคต้องการ เสื้อผ้าหรือเครื่องแต่งกาย เพียงเปิดโทรทัศน์ชมรายการต่างๆหรืออาจเปิดนิตยสาร เพื่อดูว่าสินค้าอะไรแนที่นิยม ( Fashion Trend) โดยทั่วไปพฤติกรรมผู้บริโภคเกี่ยวกับการเลือกสินค้าแฟชั่นมักตั้งอยู่นพื้นฐานว่าแบรนด์ อะไร ใครเป็นคนออกแบบ แล้วจึง ออกไปซื้อ หาของชิ้นนั้นๆ โดยทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับชื่อเสียงของสิ่งที่เราได้เห็นเหล่าดาราและทั้งจากนางแบบแฟชั่น ตลอดจนไปถึงชื่อเสียงของผู้ออกแบบแฟชั่นชิ้นนั้นๆเป็นปัจจัยสำคัญ ซึ่งขึ้นอยู่กับผู้ออกแบบสินค้าแฟชั่น จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ และความชำนาญ เข้าด้วยกัน อย่างลงตัวไม่มากไปน้อยไป และต้องเป็นการสร้างสมดุลเชิงศิลปะ ผนวกกับวัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่สมดุลกันอย่างดีอีกด้วย 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ  สาขาวิชาชีพออกแบบแฟชั่น

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/FDS

 ระบบกำลังประมวลผล..
คุณต้องเป็นสมาชิกก่อนถึงจะสามารถแสดงความคิดเห็นในเนื้อหานี้ได้
คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่นี่เลย
สมัครสมาชิก
SITEMAP
คณะกรรมการที่ปรึกษาเพื่อการพัฒนากำลังคน


มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ


หลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพ