ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. จับมือ ม.บูรพา จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการเดินเรือ ยกระดับบุคลากร รองรับเทรนด์การท่องเที่ยวทางเรือ

22.03.2565
3,309 View

สคช. จับมือ ม.บูรพา จัดทำมาตรฐานอาชีพในสาขาวิชาชีพการเดินเรือ ยกระดับบุคลากร รองรับเทรนด์การท่องเที่ยวทางเรือ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกลุ่มอาชีพการเดินเรือ และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางทะเล ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ สมาคมธุรกิจเรือยอร์ชไทย ผู้ประกอบการนำเที่ยว สมาคมวิชาชีพชาวเรือไทย สมาคมนักเรียนเก่าเดินเรือพานิชย์ ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กองทัพเรือ และกรมเจ้าท่า จัดประชุมสัมมนาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกลุ่มอาชีพการเดินเรือ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางน้ำและทางทะเล ช่วยส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการพัฒนาบุคลากรใน 3 กลุ่มอาชีพ คือ กลุ่มอาชีพเดินเรือ (Desk Department) กลุ่มอาชีพจัดเลี้ยงบนเรือ (Catering mkDepartment) และกลุ่มอาชีพช่างกลเรือ (Engine Department)
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวในการเปิดงานว่า ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทางเรือ หรือทางน้ำ อาทิ เรือสำราญ และเรือยอร์ช นับเป็นอีกรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศมากขึ้น การจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 จึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น จะเป็นการพัฒนาบุคลากรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ทั้งในเรื่องของการให้บริการที่มีมาตรฐานความและมีความปลอดภัย สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งการพัฒนากำลังคนในอาชีพการเดินเรือ ไม่เพียงแต่ผู้ที่ทำหน้าที่กัปตัน ผู้ขับเรือเท่านั้น แต่จะครอบคลุมไปถึงกลุ่มผู้ให้บริการจัดเลี้ยง และช่างกลประจำเรืออีกด้วย ทั้งนี้คาดการณ์ว่ามาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพการเดินเรือ ระยะที่ 2 จะมีการจัดทำแล้วเสร็จ พร้อมนำมาใช้ในเดือนพฤศจิกายน 2565
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ