ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. ร่วม..เติมเต็ม Empower การประกอบอาชีพของผู้พิการ ด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ

27.10.2566
881 View
สคช. ร่วม..เติมเต็ม Empower การประกอบอาชีพของผู้พิการ ด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ
27 ตุลาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมงานครบรอบ 10 ปี โครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงาน ในสถานประกอบการและการประกอบอาชีพ..เติม เต็ม Empower ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคนพิการให้มีทักษะอาชีพที่สามารถทำงานในสถานประกอบการได้จริง โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน
ในการนี้ นางสาวจุลลา ได้ร่วมเวทีเสวนาในหัวข้อ “เติม...เต็ม Empower” ร่วมกับ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการ พร้อมด้วย ศ.วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ อ.สุชาติ เพริศพริ้ง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมี ผศ.ดร.บุษเกตน์ อินทรปาสาน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ของนักศึกษาและผู้เรียนรู้ เป็นผู้ดำเนินรายการ
นางสาวจุลลดา กล่าวว่า สถาบันฯ เล็งเห็นความสำคัญของผู้พิการ ที่แม้จะไม่สมบูรณ์แบบทางด้านร่างกาย แต่ยังสามารถทำงานเพื่อหาเลี้ยงชีพและครอบครัวได้ สคช. จะร่วมเป็นหนึ่งในจิ๊กซอว์สำคัญ ในการพัฒนา เสริมทักษะ และความรู้กับผู้พิการตามมาตรฐานอาชีพ ทั้งนี้ ผู้ประกอบอาชีพที่เป็นผู้พิการทุกคน สามารถเข้าสู่การประเมิน เพื่อรับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพได้ โดยที่ผ่านมา สคช. ได้มีการฝึกอบรม ส่งเสริม ให้กับเด็กพิเศษ มีทักษะในเรื่องของการชงกาแฟ เพื่อก้าวสู่การเป็นบาริสต้ามืออาชีพ มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาอุตสาหกรรมอาหาร อาชีพผู้ประเมินคุณภาพอาหารด้านประสาทสัมผัส รวมถึงมีการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการประเมิน เพื่อให้การเรียนรู้ และบริการต่างๆ สามารถเข้าถึงทุกคน สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ
ภายในงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ E-Workforce Ecosystem Platform (EWE) โดยได้ให้ความสนใจในภารกิจของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และระบบแฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์ E-Portfolio แนวทางการสั่งสมสมรรถนะการเรียนรู้ Competency Credit Bank ในการนี้ นางสาวจุลลดา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการรับรองคนในอาชีพ ที่จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกวัย ในทุกอาชีพ มีสิทธิ์เข้าสู่การวัดระดับความรู้ ความสามารถของตัวเองตามมาตรฐานอาชีพ และมีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ