ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. เร่งสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ คลื่นลูกใหม่ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอกย้ำเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

14.05.2565
5,129 View

สคช. เร่งสร้างผู้ดูแลผู้สูงอายุ คลื่นลูกใหม่ ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอกย้ำเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. นำโดย นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมสร้างสังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ จัดหลักสูตรอาชีพบริบาลสู่การบริการแบบมืออาชีพ ตามโครงการสร้างผู้ประกอบการมืออาชีพ ปลายด้ามขวานทอง โดยมี ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ โรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เทคนิคการดูแลผู้สูงอายุ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการให้บริการอย่างมืออาชีพ พร้อมสร้างงาน สร้างอาชีพ และพัฒนาคนรุ่นใหม่ ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ โดยมีนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการด้านการบริบาล กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้า หรือ Young Entrepreneur Chamber of Commerce (YEC) จังหวัดปัตตานี อาจารย์และนักศึกษาจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดยะลา พร้อมด้วยองค์กรเครือข่ายภาคประชาชน จังหวัดปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส เข้าร่วมกิจกรรม

นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า จากการที่ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ โดยมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั้งหมด และจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28 ในปี 2576 ทำให้แนวโน้มความต้องการบุคลากรอาชีพที่เกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ จะสูงขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ สคช.เล็งเห็นทิศทางการพัฒนาผู้ที่อยู่ในอาชีพ เพื่อให้มีการบริการและดูแลผู้สูงอายุอย่างมีมาตรฐาน สร้างการยอมรับในความรู้ ทักษะ และความสามารถ พร้อมมีการรับรองด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ทั้งนี้การดูแลผู้สูงอายุที่มีมาตรฐาน จะไม่เพียงจะเกิดขึ้นกับคนไทยเท่านั้น แต่ยังสามารถดูแลผู้สูงอายุที่เป็นชาวต่างชาติที่มาฟื้นฟูร่างกาย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และปลอดภัย ได้รับการบริการที่ประทับใจจากผู้ดูแล ที่เป็นมืออาชีพอีกด้วย

นางสาวสุธิดา พลเพชร จากอำเภอนาประดู่ จังหวัดปัตตานี ที่เพิ่งจบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งมีความสนใจในอาชีพดังกล่าว และมีเป้าหมายเพื่อต่อยอด ในการเป็นอาสาสมัคร และเป็นพยาบาล ที่มีความสามารถให้การดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและมีความเป็นมืออาชีพ

ขณะที่นางสาวสารีนา สุปลางิ ผู้เข้าร่วมอบรม จากอำเภอยะหา จังหวัดยะลา กล่าวว่าจากจุดเริ่มต้นที่ต้องลาออกจากงาน มาดูแลพ่อ ที่มีอาการป่วยและเป็นผู้สูงอายุ นำมาสู่การศึกษาอย่างจริงจัง เนื่องจากเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้ คาดว่า หากจบหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพแล้ว ก็อยากจะต่อยอดไปทำงานเป็นดูแลผู้สูงอายุที่ต่างประเทศต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ