ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. พร้อมหนุน ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ

17.10.2566
1,077 View
สคช. พร้อมหนุน ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบหนังสือรับรองหลักสูตรฝึกอบรมในสถานประกอบการหลักสูตร Wellness Coaching Program ของบริษัท พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด โดยมอบให้กับคุณศิริญา เทพเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เวิลด์ เมดิคอล อัลไลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมและประเมินหลักสูตรดังกล่าว มีช่องทางในการได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพในอาชีพนักบริหารการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ (Medical and Wellness Travel Facilitator) ต่อไป
โดยนางสาววรชนาธิป ระบุว่าการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ เป็นโอกาสในการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนมูลค่าสูงจากการท่องเที่ยว ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวจะช่วยสร้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านสุขภาพพื้นฐานและวางแผนการท่องเที่ยวให้ตอบรับกับตลาดแรงงาน มีการให้บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ อันจะนำไปสู่การผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพ
โดยวันที่ 18 ตุลาคมนี้ สคช. ได้ร่วมกับ Global Healthcare Accreditation จัดการประชุม “GHA x TPQI International Seminar: สานพลังสร้าง Medical Travel Hub สู่การท่องเที่ยวมูลค่าสูง” ส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและเชิงการแพทย์ให้มีสมรรถนะการทำงานที่เป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ