ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สคช. จับมือ สบส. ดัน ผู้ดูแลผู้สูงอายุมืออาชีพ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการ

09.12.2564
1,440 View
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. (TPQI) ได้ร่วมมือกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ผลักดันให้ผู้ที่ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพในระดับ 3 และ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ อาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ และกลุ่มคนในอาชีพที่ผ่านการประเมินฯ ตามมาตรฐานอาชีพในอนาคต ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559
 
นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้เข้าพบเพื่อหารือกับ นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี สบส. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์เพื่อเปิดโอกาสให้คนในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมินสมรรถนะฯ กับ สคช. ได้มีโอกาสขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบกิจการการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง ให้เป็นไปตามกฎหมายที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุต้องได้รับใบอนุญาตและผู้ที่ทำงานก็ต้องเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการที่ผ่านการรับรองโดย สบส. เนื่องจากเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบดูแลชีวิตผู้อื่น
 
นางสาวจุลลดา กล่าวต่อว่า สบส. ได้กำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มโอกาสสำหรับผู้ที่ผ่านการประเมินฯ กับ สคช. และได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ ก่อนวันที่ประกาศมีผลบังคับใช้ 30 กันยายน 2564 สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ทันที โดยจะต้องยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการภายในวันที่ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2565 โดยหลังจากนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพจะต้องมีการกำหนดเพิ่มเติมในมาตรฐานอาชีพ เรื่องเงื่อนไขการฝึกอบรมว่า ผู้เข้ารับการประเมินต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจาก สบส. ก่อนเข้าสู่การประเมนสมรรถนะ เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขและเพื่อประโยชน์ของผู้ที่อยู่ในอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุอีกด้วย
 
ดร.พรระวี สีเหลืองสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาล หัวหิน ในฐานะองค์กรรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและเป็นโรงเรียนบริบาลที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจาก สบส. กล่าวว่า การให้การรับรองหลักสูตรถือว่ามีความสำคัญ สำหรับการให้นักเรียนนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในฐานะผู้ที่ต้องดูแลผู้อื่น โดยเฉพาะช่วงวิกฤตโควิด – 19 การรับรองจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกหลานที่มาฝากผู้สูงอายุไว้ให้ดูแลได้ ขณะเดียวกันก็จะเป็นการสร้างความภูมิใจให้ผู้ที่อยู่ในอาชีพอีกด้วย ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุจากโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลและผ่านการประเมินฯ ทั้งหมด จะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพและได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการ กับ สบส. อย่างแน่นอน
 
อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ผ่านการประเมินได้รับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 และ 4 สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุ กับ สคช. สามารถตรวจสอบและยืนยันผ่านการอบรมหลักสูตร 420 ชั่วโมง กับโรงเรียนที่ได้การรับรองจาก สบส. จากนั้นให้โรงเรียนส่งข้อมูล หลักฐาน ได้แก่ หนังสือแจ้งขอขึ้นทะเบียน ชื่อ-สกุล เลขบัตรประชาชน พร้อมระบุวันที่เริ่มและจบหลักสูตร ประกอบหลักฐานประกาศนียบัตร และใบรับรองแพทย์ของผู้ให้บริการ ส่งไปรษณีย์ ถึงอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2565 สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับการประเมินเป็นมืออาชีพกับ สคช. สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ที่ www.tpqi.go.th หรือโทรสอบถามผ่านทาง call center 063-373-3926
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ