ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ย.

สคช. ชูช่างเชื่อมแหลมฉบัง ต้นแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน การันตีความสามารถ ต่อยอดเป็นช่างเชื่อมรายได้สูง

28.11.2565
680 View
สคช. ชูช่างเชื่อมแหลมฉบัง ต้นแบบการเรียนรู้นอกห้องเรียน การันตีความสามารถ ต่อยอดเป็นช่างเชื่อมรายได้สูง
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มอบให้นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นผู้แทนมอบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้กับช่างเชื่อมคุณภาพ จากพื้นที่แหลมฉบัง จ.ชลบุรี หลังผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพแบบเทียบโอนประสบการณ์ หรือ RESK (Recognition of Existing Skills and Knowledge) จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ที่จัดขึ้นที่วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง หรือ EN-TECH แหลมฉบัง เพื่อรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม ประกอบไปด้วย ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างเชื่อมฟลักคอร์ ช่างเชื่อมทิก ผู้ชำนาญการเชื่อมเหล็กกล้า และนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม โดยมีนางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง ให้การต้อนรับ
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า แหลมฉบัง เป็นแหล่งรวมช่างเชื่อมฝีมือดี ผ่านประสบการณ์การทำงานระดับโลกมาแล้ว และถ่ายทอดวิชากันมาแบบรุ่นสู่รุ่น เป็นที่ยอมรับในวงการ แต่ยังประสบปัญหาขาดคุณวุฒิและการรับรอง ซึ่งช่างเชื่อมมีความสำคัญต่อการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมอย่างมาก โดยเฉพาะเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอาชีพให้ได้รับการยอมรับต้องทำควบคู่ไปด้วย สคช. จึงได้เข้ามาให้การรับรองประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งคุณวุฒิของประเทศไทยที่สามารถเทียบเคียงคุณวุฒิทางการศึกษาได้ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ โดยระบบคุณวุฒิวิชาชีพเป็นการดำเนินงานตามแนวทางที่สากลให้การยอมรับ และอยากให้คนไทยหันมาให้ความสำคัญกับคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อในอนาคตทรัพยากรมนุษย์ กำลังแรงงานของไทยจะสามารถก้าวเข้าสู่โลกของการทำงาน สร้างรายได้ได้เร็วขึ้น และสามารถกลับเข้าสู่โลกการศึกษาได้เมื่อต้องการ
“ช่างเชื่อม หรืออาชีพอื่นๆ ที่ประสบปัญหาถูกปฏิเสธรับเข้าทำงานเนื่องจากไม่มีใบรับรองในการประกอบอาชีพ จนทำให้เกิดปัญหาของการปลอมวุฒิขึ้นมา การรับรองความรู้ ความสามารถ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพที่เทียบได้กับคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับต่างๆ จะเป็นทางออกสำหรับปัญหานี้ และเป็นเครื่องการันตีกำลังแรงงานคุณภาพที่จะส่งเสริมให้พวกเขามีรายได้ที่สูงขึ้นต่อไป” นางสาววรชนาธิป กล่าว
นายเสน่ห์ ภู่ทอง หรือ ครูเสน่ห์ ปราชญ์ชาวบ้าน จากหมู่บ้านช่างเชื่อมแหลมฉบัง หนึ่งในผู้เข้ารับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ชำนาญการเชื่อมเหล็กกล้า ระดับ 4 เล่าว่า แม้จะมีโอกาสเรียนหนังสือแค่ชั้นป. 4 แต่อาศัยครูพักลักจำ และหมั่นฝึกฝนสั่งสมประสบการณ์ในสถานที่ทำงานจริง พร้อมพัฒนาสู่ผู้มีความชำนาญในการเชื่อม จนมีโอกาสได้ไปทำงานในหลายประเทศทั่วโลก จากรายได้หลักร้อย หลักพัน นำไปสู่รายได้สูงถึงหลักแสนได้เลย ทั้งนี้ เห็นว่าการได้ใบคุณวุฒิวิชาชีพ จะเป็นอีกหนึ่งการรับรองว่า เป็นช่างเชื่อมที่มีทักษะสูง เป็นคุณวุฒิสำหรับคนทำงาน ที่การยอมรับทั้งในและต่างประเทศ
พื้นที่แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เป็นพื้นที่รวมช่างเชื่อมฝีมือดีมากที่สุดแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่สำคัญของประเทศ ส่งผลช่างเชื่อม เป็นอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ทั้งอุตสาหกรรมการเดินเรือ ต่อเรือ และอุตสาหกรรมปิโตรเคมี การร่วมกันพัฒนา ผลักดันให้ช่างเชื่อม มีโอกาสได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ จะช่วยสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจทั้งในเชิงปริมาณคือจำนวนช่างเชื่อมทักษะสูงที่จะเพิ่มมากขึ้น และเชิงคุณภาพคือการผลิตบุคลากรที่สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ที่รายเพิ่มมากขึ้นและยังตรงตามความต้องการของสถานประกอบการทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ