ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

สคช. ร่วมเปิดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2022 ดันเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี สู่เวทีระดับโลก

13.07.2565
14,721 View
สคช. ร่วมเปิดการประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2022 ดันเยาวชนที่มีความสามารถด้านดนตรี สู่เวทีระดับโลก
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมพิธีเปิด การประกวดดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทชิงแชมป์โลก 2022" (WAMSB World Championships 2022) ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม สมาคมดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทสากล และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเยาวชนและบุคลากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในวงการดนตรีและมาร์ชชิ่งอาร์ทได้มีประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักดนตรีชาวไทยและชาวต่างชาติ ในการพัฒนาศักยภาพทาง พร้อมส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักในเวทีโลก
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า การจัดการประกวดครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสครั้งสำคัญ ในการพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี ซึ่งจะเป็นการผลักดันให้เกิด Soft Power ที่จะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ สอดรับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้หน่วยงานภาครัฐทำงานร่วมกับภาคเอกชนดำเนินการขับเคลื่อนและสนับสนุน Soft Power และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมส่งเสริมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านดนตรี ให้มีมาตรฐานระดับโลก ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ในการจัดทำมาตรฐานอาชีพด้านดนตรีฯ ครอบคลุมทั้งผู้เล่น ผู้ตัดสินการประกวด และการแข่งขันต่างๆ ซึ่งไม่เพียงพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะส่วนบุคคลทางด้านดนตรีเท่านั้น แต่จะช่วยยกระดับศิลปวัฒนธรรม และดนตรีของไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ด้วยการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพบุคลากรในแวดวงศิลปวัฒนธรรม และดนตรีอย่างแท้จริง
สำหรับการประกวดจะมีจนถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 มีประเทศที่เข้าร่วมในครั้งนี้รวม 15 ประเทศ คือ ประเทศกัมพูชา บรูไน ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินโดนีเซีย สหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา เนเธอร์แลนด์ ญี่ปุ่น สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล และประเทศไทย มีเยาวชนวงดนตรีตัวแทนประเทศไทย เข้าแสดงฝีมือ รวม 23 วง นับเป็นการเปิดโลกทัศน์ และสนับสนุนเยาวชนไทยได้มีโอกาสในการแข่งขันระดับโลก พร้อมนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับดนตรีอีกด้วย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ