ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. ร่วมแสดงความยินดี 62 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์

20.10.2566
1,216 View
สคช. ร่วมแสดงความยินดี 62 ปี สถาบันการประชาสัมพันธ์
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 62 ปี วันคล้ายวันก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ โดยมี นายคเชนทร์ กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ได้ร่วมบริจาคสมทบทุนเข้ากองทุน “กายอุปกรณ์เพื่อผู้พิการ” ในศิริราชมูลนิธิ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ยากไร้และด้อยโอกาส แทนการมอบกระเช้าและของขวัญแสดงความยินดีอีกด้วย
สำหรับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากร ในสาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย อาชีพนักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ออนไลน์ นักสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ และนักบริหารการประชาสัมพันธ์ ซึ่งไม่เพียงจะช่วยกันขับเคลื่อนให้นักประชาสัมพันธ์สามารถทำงานได้อย่างมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล แต่ยังส่งเสริมให้มีการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับการเติบโตของสื่อโซเชียล มีเดียอีกด้วย
 
 
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ