ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. ตอกย้ำเทรนด์ E-Commerce ปี 65 เสริมทักษะ เติมคลังความรู้ ให้ข้าราชการใกล้วัยเกษียณ

17.03.2565
3,806 View
สคช. ตอกย้ำเทรนด์ E-Commerce ปี 65 เสริมทักษะ เติมคลังความรู้ ให้ข้าราชการใกล้วัยเกษียณ
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อีคอมเมิร์ซ ปี 65 ไปต่อ อาวุธหลักผู้ประกอบการ นำตลาดออนไลน์ สร้างรายได้” ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ สำนักงาน ก.พ. จัดขึ้นตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปี 2565 เพื่อพัฒนาข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเพิ่มเติมทักษะในอาชีพ สำหรับเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและมีอาชีพเสริมหลังเกษียณ โดยมีข้าราชการใกล้วัยเกษียณเข้าร่วมรับฟังมากกว่า 500 คน
นางสาววรชนาธิป ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ของข้าราชการที่กำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการทำอาชีพเสริม ด้วยการเพิ่มเติมความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับ อีคอมเมิร์ซ หรือการตลาดออนไลน์ ที่จะเป็นช่องทางหลักในการทำธุรกิจในอนาคต อาทิ การศึกษาเรื่องของแอปพลิเคชันที่สามารถสร้างยอดขาย และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น, การขายผ่านทาง Live ที่สามารถทำให้ทุกคนเป็นนักการตลาดได้ โดยไม่ต้องจ้างผู้ที่มีชื่อเสียง, การเรียนรู้เกี่ยวกับการค้ารูปแบบใหม่, การศึกษาในเรื่องผลลัพท์และความเสี่ยง เกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล รวมถึงแนวโน้มทิศทางของธุรกิจค้าปลีกในท้องถิ่น ที่จะมีบทบาทน้อยลง เมื่อมีการตลาดออนไลน์เข้ามาแทนที่ ทั้งนี้สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) มีความพร้อมที่จะตอบโจทย์ความต้องการของบุคลากร ข้าราชการวัยเกษียณ ด้วยการเพิ่มเติมความรู้ในทุกอาชีพ ผ่านระบบ E-Training พร้อมให้การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้ผู้ที่ผ่านการอบรมในทุกหลักสูตร โดยไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสในการต่อยอดในอาชีพอื่นๆ ต่อไปได้
ด้านคุณวิลานี แซ่แต้ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อยและองค์กรชุมชน ธนาคารออมสิน ยืนยันกับข้าราชการก่อนเกษียณที่เข้าร่วมอบรมทุกคนว่า ผู้ที่ผ่านการประเมินฯ และไดรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ สามารถนำไปยื่นขอสินเชื่อกับธนาคารออมสินได้ โดยไม่ต้องใช้ Statement ตามโครงการ สร้างงาน สร้างอาชีพ เพื่อเป็นต่อยอด เติมทุนในอาชีพ ไม่เว้นแม้แต่ผู้ที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ หรือเพิ่มทุนในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพื่อให้คนที่อยู่ในอาชีพ ได้มีโอกาส สร้างรายได้ หลังเกษียณอายุราชการ
นอกจากนี้ได้มีเพิ่มเติมความรู้ “อาชีพเสริมหลังเกษียณ” ตามความสนใจ ของข้าราชการที่เข้าฝึกอบรม โดยแบ่งออกเป็น 4 ห้อง ประกอบไปด้วย ห้องวัยเก๋าเข้าครัว เป็นการหลักสูตรทำน้ำยำรสเด็ดสร้างอาชีพ เพื่อเป็นการต่อยอดได้หลายเมนู โดยเชฟโอ๋ นางสาวญาณัช มะอาจเลิศ คณะกรรมการเชฟและอาจารย์ผู้สอนโรงเรียนอาหารไทย NSC ห้องวัยเก๋าเข้าสวน หลักสูตรสวนแนวตั้งปลูกผักในกระถางได้ โดยนายกันตพงษ์ แก้วกมล ที่ปรึกษาเครือข่าย Young Smart Farmer Thailand ในฐานะนายกสมาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร AGTIA (Agricultural Technology And Innovation Association) อนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน วัยเก๋าออนไลน์ หลักสูตรวัยเก๋าสร้างอาชีพด้วยตลาดออนไลน์ โดย โครงการดีแทค เน็ตทำกิน และห้องวัยเก๋าลงทุน กับความรู้ในหลักสูตร การลงทุนในตลาดหุ้น กองทุนสินทรัพย์ดิจิทัล สำหรับวัยเกษียณ จำกัดความเสี่ยงต่ำ ทำกำไรงาน ทำอย่างไร? โดย ดร.ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ ประธานบริษัทหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน ต้นธารคอร์ปอเรชั่น
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ