ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม ก.พ. - สคช. กำหนดแซนด์บ็อกซ์ในการสรรหาคนเข้าทำงานจากคุณวุฒิวิชาชีพ

17.08.2565
2,617 View
เตรียมตั้งคณะทำงานร่วม ก.พ. - สคช. กำหนดแซนด์บ็อกซ์ในการสรรหาคนเข้าทำงานจากคุณวุฒิวิชาชีพ
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ หารือร่วมกับนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) นางอรวรรณ คงธนขันติธร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน นางสาวกำไล อ่างแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สรรหาและเลือกสรร และนักทรัพยากรบุคคล ก.พ. ถึงแนวทางการยอมรับคุณวุฒิวิชาชีพเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติในการคัดสรรบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ
นายสุรพล ระบุว่าจะเป็นคุณประโยชน์ต่อกำลังแรงงานของประเทศไทยอย่างมากหาก ก.พ.เป็นต้นแบบในการใช้คุณวุฒิวิชาชีพเป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติในการคัดสรรบุคลากรเข้าทำงาน หรือจ้างงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการสร้างค่านิยมใหม่ในสังคม ซึ่งจะทำให้คนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เร็วขึ้น และจะทำให้เกิดการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้ได้เร็วขึ้น
ด้านนายปิยวัฒน์ เลขาธิการ ก.พ. เห็นชอบในหลักการโดยเฉพาะแนวทางการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพในการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานในหน่วยงานภาครัฐ เพราะปัจจุบันในบางธุรกิจแทบไม่ดูวุฒิการศึกษาในการพิจารณารับพนักงาน แต่พิจารณาจากคุณสมบัติ ความสามารถ และทักษะในการทำงานเป็นสำคัญ ภาครัฐเองจึงต้องปรับตัวตามทิศทางการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เพื่อให้ภาครัฐสามารถส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ยังเห็นควรให้ร่วมกับ สคช. ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดตำแหน่งงาน จัดทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ โดยอาจนำร่องจากการคัดสรรรับพนักงานราชการในเบื้องต้นเพื่อเป็นโมเดลการดำเนินงานต่อไป ซึ่งจะได้หารือร่วมกันในรายละเอียดอีกครั้ง
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ