ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สคช. รุกภาคอุตสาหกรรม ร่วมพัฒนากำลังคน ในอาชีพชุบโลหะด้วยไฟฟ้า

16.12.2564
1,226 View

สคช. รุกภาคอุตสาหกรรม ร่วมพัฒนากำลังคน ในอาชีพชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมเตรียมแผนพัฒนากำลังคนสาขาชุบโลหะด้วยไฟฟ้า ร่วมกับ  Federal Institute for Vocational Education and Training (BIBB)  กระทรวงศึกษาธิการและวิจัย   Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and Automation สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  สถาบันวิจัยโลหะและวัสดุจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมเครือข่ายชุบโลหะไทย  หารือผลการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐานอาชีพและตามการสำรวจความต้องการทักษะของอุตสาหกรรม  เพื่อเตรียมนำร่องอบรมหลักสูตรฐานสมรรถนะระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะผู้ประกอบอาชีพชุบโลหะด้วยไฟฟ้า และส่งเสริมผู้ที่อยู่ในอาชีพ ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป

#สคช #สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ #มืออาชีพ #tpqi #อาชีพ #ชุบโลหะด้วยไฟฟ้า 

สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่ www.tpqi.go.th
#โทรศัพท์ : 063-373-3926
#Facebook : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 
#YouTube : TPQI
#LINE : @TPQI
#IG : TPQI_IG
#TikTok : TPQI
#twitter : @tpqi_online

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ