ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

พ.ค.

สคช. เปิดบ้านต้อนรับ สรพ. ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

10.05.2566
3,060 View

สคช. เปิดบ้านต้อนรับ สรพ. ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ที่เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สรพ. 

โดยนายสุรพล ย้ำว่า การดำเนินงานของหน่วยงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จะทำให้องค์กรนั้นๆ กลายเป็นองค์กรที่มีคุณธรรม เพราะคุณธรรมจะเกิดจากพฤติกรรมของคนในองค์กรเอง การออกระเบียบข้อบังคับต่างๆ จะเป็นส่วนช่วยในการกำกับดูแลคนในองค์กรให้นำไปสู่ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ต่อไป 

นางบรรจง จำปา รองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แสดงความชื่นชมในการบริหารจัดการองค์กรของ สคช. ผ่านนโยบายมาจนถึงการปฏิบัติ โดยเฉพาะความร่วมมือของคนในองค์กรที่นำพาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ