ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. ร่วมเปิดมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ดัน พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สู่การนำไปใช้จริง

04.04.2565
6,052 View
สคช. ร่วมเปิดมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022) ดัน พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 สู่การนำไปใช้จริง
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เป็นตัวแทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. ร่วมพิธีเปิด “มหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย (TRIUP Fair 2022)” ภายใต้แนวคิด ปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย สร้างศักยภาพไทยไร้ขีดจำกัด ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และหน่วยงานเครือข่ายกว่า 16 องค์กร โดยมี ศ.กิตติคุณนพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน และมีพลอากาศเอก ดร.ประจิน จั่นตอง ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
มหกรรมครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของวงการวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในการปลดล็อคความเป็นเจ้าของงานวิจัย เพื่อให้มีการนำนวัตกรรมไปใช้ในการวางแผนและพัฒนาประเทศ ภายใต้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2564 ที่ จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีโอกาสเกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พร้อมสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้รับทุน ในการสร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ตรงกับความต้องการของตลาด ช่วยกระตุ้นให้หน่วยงานสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม ส่งผลให้ระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สคช. มีงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เพื่อนำมาใช้ในการวิจัยและพัฒนากำลังคนของประเทศ ด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ รวมถึงผลักดันและขับเคลื่อนนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดการใช้ประโยชน์จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาประเทศด้านกำลังคนอย่างเป็นรูปธรรม
นอกจากนี้ภายในงานยังมีการมอบรางวัล Prime Minister’s Triup Awards 2022 ผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565 ให้กับองค์กรหน่วยงานที่มีผลงานวิจัยโดดเด่นและส่งผลต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงประเทศ พร้อมด้วยการเสวนา ตอกย้ำเห็นความสำคัญของ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2564 เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทยอย่างก้าวกระโดด ความหวังของเอกชนและภาคประชาชน” ที่จะมาช่วยสร้างขีดความสามารถในการนำงานวิจัยและนวัตกรรมมาช่วยในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ