ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

สคช. พบ หน่วยงานภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ดันบุคลากรภาคการท่องเที่ยวสู่ความเป็นมืออาชีพ

21.12.2564
1,560 View

นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อม นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ประกอบไปด้วย นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต นายกสมาคมสปาเพื่อสุขภาพภูเก็ต ประธานครัวเชฟจิตอาสาภาคใต้ ผู้ประกอบการนำเที่ยว นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตองและนายกสมาคมโรงแรมหากกะตะกะรน เพื่อหาแนวทางการทำงาน ในการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน

นายสุรพล กล่าวในการพบปะผู้ประกอบการท่องเที่ยวในครั้งนี้ว่า อยากให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ได้มีส่วนสำคัญ ในสนับสนุนบุคลากรภาคการท่องเที่ยว ให้มีการพัฒนาความรู้ และทักษะ ตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมสนับสนุนบุคลากรในอาชีพที่มีคุณภาพและผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ผลักดันให้มีความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้สถานประกอบการเติบโตไปพร้อมกับบุคลากรที่มีความสามารถ

นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ มองว่า เป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมที่หลากหลายและเป็นประโยชน์กับโรงแรมในท้องถิ่น ให้มีการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรในธุรกิจโรงแรม เทียบเท่ากับมาตรฐานของโรงแรมขนาดใหญ่ได้

นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภูเก็ต ได้เปิดเผยตัวเลขอัตราการจ้างงานในจังหวัดภูเก็ต ก่อนเกิดวิกฤตโควิด-19 โดยระบุว่า ในปี 2562 มีอัตราการจ้างงานกว่า 231,600 อัตรา แต่เมื่อประสบวิกฤต อัตราการจ้างงานลดลงเหลือเพียง 40,000 อัตรา และขณะนี้เมื่อสถานการณ์เริ่มคลาย มีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว ตัวเลขการจ้างงานก็เพิ่มขึ้นมากว่า 1 แสนอัตรา ซึ่งการเข้ามาของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จะช่วยสร้างมิติในการจัดการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน เกิดการพัฒนาและสร้างความเข็มแข็งให้ทุกอาชีพ ขณะเดียวกันจะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญสำหรับการปรับเปลี่ยนธุรกิจ ไปสู่ธุรกิจอื่นเพิ่มเติม ช่วยเสริมพลัง สร้างศักยภาพในการแข่งขันภาคการท่องเที่ยวได้

สำหรับการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ต่อเนื่องจากการที่สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม สร้างเสน่ห์ภูเก็ต เมืองปลอดภัย เที่ยวไปกับมืออาชีพ เมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยมีการจัดอบรม อาชีพบาริสต้า และการเสวนากับหน่วยงานภาคการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อเจาะลึกการท่องเที่ยว ด้วยมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้นักท่องเที่ยวมาแล้ว ซึ่งนำมาสู่การประชุมหารือเพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลกรด้านการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ให้เกิดขึ้นต่อไป

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ