ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ธ.ค.

คณะผู้บริหารสถาบันฯ พบนายสมมิตร โตรักตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ เพื่อรับนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566

27.12.2564
2,394 View
นายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำคณะผู้บริหารสถาบันฯ พบนายสมมิตร โตรักตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และคณะผู้บริหารสำนักงบประมาณ เพื่อรับนโยบายการจัดทำงบประมาณประจำปี 2566 ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้ใช้งบประมาณแผ่นดินและสร้างคุณค่าเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ และกำลังคนของประเทศให้มากที่สุด
นายสุรพล ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานที่สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยพร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเป็นใบเบิกทางบนโลกอาชีพมีศักดิ์และสิทธิไม่ต่างจากคุณวุฒิการศึกษา ทำให้คนเข้าสู่ตลาดแรงงานได้โดยไม่ติดกรอบคุณวุฒิการศึกษา แต่ระบบการศึกษาสามารถนำมาตรฐานอาชีพที่สถาบันฯ จัดทำไปปรับเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อผลิตกำลังคนให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานได้ ซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนา สร้างคุณค่าให้กำลังแรงงาน และสร้างรากฐานเศรษฐกิจของประเทศที่แข็งแกร่ง
สอบถามข้อมูลอื่นๆได้ที่ www.tpqi.go.th
#Facebook : สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
#YouTube : TPQI
#LINE : @TPQI
#IG : TPQI_IG
#TikTok : TPQI
#twitter : @tpqi_online
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ