มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

มาตรฐานอาชีพ

ก.ค.

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

08.07.2559
22,226 View

สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย

ธุรกิจเสริมสวยและสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย เป็นอีกธุรกิจของอุตสาหกรรมการบริการที่สร้างรายได้ให้กับประเทศและผู้ที่ประกอบอาชีพอย่างมาก โดย สถานเสริมความงาม และ สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ อาทิ สถานประกอบการสปา หรือ สถานประกอบการนวดไทย ของประเทศไทยค่อนข้างเป็นที่ยอมรับถึงคุณภาพของการให้บริการ อันส่งผลให้การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่ประเทศไทยเป็นอุตสาหกรรมการบริการที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นอาชีพช่างทำผม ช่างแต่งหน้า ผู้ให้บริการด้านสปา ผู้ให้บริการนวดไทย หรืออาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงควรได้รับการส่งเสริมให้มีมาตรฐาน มีความรู้ มีทักษะฝีมือ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและสร้างเสริมสุขภาพร่างกาย จะช่วยในการพัฒนาสมรรถนะและเพิ่มศักยภาพให้กับผู้ประกอบอาชีพให้มีการให้บริการที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและในระดับสากล

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจเสริมสวยและเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย

http://tpqi-net.tpqi.go.th/home/occ/industrialInfo/HDS