ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

เม.ย.

เมืองแห่งมืออาชีพ

15.09.2565
4,427 View

กรุงเทพมหานคร และ ภูเก็ต จุดเริ่มต้นเมืองแห่งมืออาชีพ ด้วยการรับรองประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถให้กำลังแรงงาน ด้วยคุณวุฒิวิชาชีพ คุณวุฒิของคนทำมาหากิน โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)