ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

เม.ย.

มาทำความรู้จัก l สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

15.09.2565
5,505 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เชิญชวนคนไทยมาร่วมสร้างค่านิยมใหม่ ในสังคม ให้เห็นคุณค่าของประสบการณ์ และทักษะการทำงาน ด้วยการเข้าสู่กระบวนการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และรับประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ซึ่งเทียบเท่ากับคุณวุฒิทางการศึกษา