ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

ม.ค.

เสียงเงียบที่สังคมต้องฟัง..

01.11.2565
681 View

‘ชัยชนะ’ ผู้พิการทางการได้ยินคนแรกของประเทศไทย ที่ได้การรับรองประสบการณ์ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)