ข่าวประชาสัมพันธ์

วีดีทัศน์

ม.ค.

E-Portfolio l แฟ้มสะสมงาน ใครก็ใช้งานได้

09.12.2565
584 View

ขั้นตอนการใช้งาน E-Portfolio ผ่าน https://eportfolio.tpqi.go.th 1.สมัครสมาชิก (บุคคลทั่วไป) 2.กรอกข้อมูลส่วนตัว ตั้งรหัสผ่าน 3.เข้าสู่ระบบด้วยรหัสผ่าน 4.เพิ่มข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประสบการณ์การทำงาน การฝึกอบรม ทักษะส่วนตัว ข้อมูลวิชาชีพ 5.ระบบจะรวบรวมข้อมูล สร้างเป็น portfolio ให้อัตโนมัติ