กระดานสนทนา

กระดานสนทนา

สอบถามเรื่องมาตราฐานวิชาชีพด้านการดับเพลิง

2022-03-24 08:40:08
95 View
โดย นายอุรุพงษ์ ลมลอย

เรียนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กระผมนายอุรุพงษ์  ลมลอย รบกวนสอบถามเรื่องมาตราฐานอาชีพด้านการดับเพลิงมีเปิดอบรมบ้างมั้ยครับ