ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

เปิดแมตช์กระชับมิตร สคช. - สมาคมเทเบิลเทนนิสฯ ประลองปิงปอง ดันบุคลากรกีฬาปิงปอง สู่มืออาชีพ

07.04.2564
227 View
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และนายณัฐวุฒิ เรืองเวส นายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนาทักษะกีฬาเทเบิลเทนนิส ระหว่าง สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กับ สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.ท.) โดยมีนายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ พร้อมสักขีพยานของ 2 หน่วยงาน อาทิ นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาวนฤมล พูลทรัพย์ ที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารสถาบันฯ พร้อมด้วย นายดอน มุตตางาม เลขาธิการสมาคมฯ นาวาเอก(พิเศษ)สมศักดิ์ ตรีธาร อุปนายกสมาคม นายอภิทัย บำรุงพนิชถาวร รองเลขาธิการสมาคมและนายปกรณ์ ชื่นเชาวว์ไว กรรมการบริหารสมาคมฯ ร่วมในงาน
นายนคร กล่าวย้ำว่า การร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมมือกันพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเทเบิลเทนนิส ร่วมกันเพิ่มศักยภาพการทำงานให้แก่บุคลากรของ หน่วยงาน ทั้งด้านสุขภาพร่างกาย และจิตใจ ด้วยการใช้กีฬามาเป็นเครื่องสันธนาการ สร้างบรรยากาศผ่อนคลายในการทำงานได้ ซึ่ง สคช. เองก็สนับสนุนให้บุคลากรเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อเป็นการออกกำลังกาย และผ่อนคลาย โดยมีบุคลากรจากสมาคมฯ มาร่วมสอนเทคนิค และกฎ กติกาการเล่นที่เป็นสากล
ดร.นพดล กล่าวถึงหัวใจสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่า จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ โดยเฉพาะสาขาวิชาชีพการกีฬา การยกระดับกำลังคนในสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถขยายผลไปยังส่วนอื่น ไม่ว่าจะเป็นอาชีพผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อาชีพนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย อาชีพผู้ตัดสินกีฬา อาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย และอาชีพผู้ฝึกสอนกีฬา ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ในการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ
นายกสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ระบุแนวทางการดำเนินงานร่วมกันว่าจะเป็นการ สนับสนุนบุคลากรในการให้ความรู้กีฬาเทเบิลเทนนิสกับทางสถาบันฯ ปรับเพิ่มและพัฒนาหลักสูตรการอบรมเพื่อใช้ในการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพการกีฬาสนับสนุนผู้ที่ผ่านการอบรมเข้าสู่การประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพการกีฬา พร้อมสนับสนุนผู้ฝึกสอนกีฬาไปจัดกิจกรรม Table tennis Challenge ในระดับภูมิภาคที่มีชมรมปิงปองในเครือข่ายของสมาคม ตามโครงการ 1 โรงเรียน 1 ชนิดกีฬา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยภายหลังการลงนาม ได้มีการประลองฝีมือแมตช์กระชับมิตร“Exhibition match” ณ ลานอเนกประสงค์ โดยเป็นการปะทะกันระหว่างประธานกรรมการสถาบัน กับนายกสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย และคู่ที่สอง ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพปะทะกับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นระหว่าง 2 หน่วยงานที่จะเดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านกีฬาร่วมกันอีกด้วย
สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะให้กับบุคลากรด้านการกีฬา ในระดับภูมิภาคตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการนำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้ มีการรับรองบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬาในอนาคต.
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ