ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. ร่วมดัน กัปตันม้าเหล็ก ขับเคลื่อนขนส่งทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

08.04.2564
180 View
สคช. ร่วมดัน กัปตันม้าเหล็ก ขับเคลื่อนขนส่งทางรางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วย ผศ.(พิเศษ)ดร.ศิริพงศ์ พฤทธิพันธุ์ รองผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพระบบขนส่งทางรางอาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักรและอาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุงทาง ภายใต้หัวข้อ “The Next Step..ก้าวต่อไปของกัปตันม้าเหล็ก”
ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงความสำคัญในการจัดทำมาตรฐานอาชีพผู้ขับเคลื่อนรถจักรและอาชีพผู้ขับเคลื่อนรถซ่อมบำรุงทาง หรือ กัปตันม้าเหล็ก ด้วยเหตุสำคัญจะเห็นได้ว่า10ปี ที่ผ่านมารัฐบาลให้ความสำคัญ พัฒนาระบบคมนาคมในระบบขนส่งทางรางเป็นอย่างมาก ทำให้ต้องมีการพัฒนาบุคลากรควบคู่กัน ซึ่งบุคลากรทั้ง 2 อาชีพที่ได้มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพในครั้งนี้ เรียกว่าเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญกับกระบวนการขนส่งทางรางเป็นอย่างมากเพราะต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การมีมาตรฐานที่เป็นไปตามหลักสากล ก็จะช่วยยกระดับให้กับกัปตันม้าเหล็กได้อย่างมาก และในอนาคต สคช. และการรถไฟแห่งประเทศไทย ยังจะได้ร่วมกันพัฒนากำลังคนด้านระบบรางในอาชีพอื่นๆ ต่อไป เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับทุกการขนส่งทางรางของประเทศไทย
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ