ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช.ร่วมเดินหน้าโครงการ Pre-order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce

08.04.2564
171 View
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้าร่วมหารือการดำเนินโครงการ Pre-order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทำง E-Commerce ร่วมกับตัวแทนสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สหกรณ์จังหวัดตราด สหกรณ์จังหวัดระยอง และสหกรณ์ อ.ขลุง จ.จันทบุรี ผู้แทนสมาคมชาวสวนทุเรียนไทย สมาคมผู้ประกอบการพืชผักผลไม้ไทยและเกษตรกรชาวสวนทุเรียน หลัง สคช. อยู่ระหว่างร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ และคนในอาชีพ ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาการคัดแยกผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งจะสอดรับและเป็นมาตรฐานในการประเมินสมรรถนะของบุคคล ในอาชีพการคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การเก็บเกี่ยวเพื่อให้ได้คุณภาพไปจนถึงการคัดคุณภาพเพื่อเตรียมบรรจุและส่งออก โดยเฉพาะ ทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ที่มีการส่งออกที่ต่างประเทศมีความต้องการในปริมาณสูง รวมทั้งจะเป็นการช่วยแก้ปัญหาการนำทุเรียนอ่อนออกจำหน่ายในอนาคตได้ด้วย
สำหรับการคัดแยกผลไม้ดังกล่าวยังรวมไปถึง ลำไย มังคุด ซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรส่งออกในระดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงผลไม้ชนิดอื่นๆ อีกจำนวนมาก ที่จะนำไปสู่การคัดแยกอย่างมีมาตรฐานต่อไปได้ในอนาคต และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้เกรดพรีเมียมด้วย อีกทั้งเป็นการเป็นการช่วยขยายช่องทางการจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรได้อย่างมีมาตรฐาน และตรงตามคุณภาพ ในราคาที่ยุติธรรม
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ