ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

มี.ค.

สคช. มอบประกาศ ช่างทำผมมืออาชีพ ระดับชั้นที่ 2 เสริมความแข็งแกร่ง ด้วยทักษะทำเล็บ แต่งหน้าและสักคิ้ว

18.03.2564
211 View
สคช. มอบประกาศ ช่างทำผมมืออาชีพ ระดับชั้นที่ 2 เสริมความแข็งแกร่ง ด้วยทักษะทำเล็บ แต่งหน้าและสักคิ้ว
นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ หรือ สคช. เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพและหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ ในสาขาธุรกิจเสริมสวย อาชีพช่างทำผมบุรุษและช่างทำผมสตรี คุณวุฒิวิชาชีพชั้น ระดับที่ 2 ให้กับผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะของบุคคล ซึ่งมีสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ โดยมีนายพรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า ให้การต้อนรับ
นางสาววรชนาธิป ระบุว่า อาชีพช่างเสริมสวย ถือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ เบื้องหลังความสวยความงามของใครหลายๆ คน และเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้คนทั่วไปจำนวนมาก ส่งผลให้ในสถานการณ์โควิด-19 เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้นการที่ช่างทำผมได้พัฒนาศักยภาพให้มีมาตรฐานอาชีพ นำไปสู่การยอมรับ และการได้รับประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองในวันนี้ จะถือเป็นการยืนยันถึงความสามารถในการให้บริการลูกค้าอย่างมีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการ ว่าจะปลอดภัยจากโควิด-19 ได้เป็นอย่างดี
พรชัย พิศาลสิษฐ์กุล นายกสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า บอกว่า ผู้ที่ผ่านมารับรองสมรรถนะ ที่ได้รับใบประกาศนียบัตรในวันนี้ นอกจากจะเป็นการันตีถึงความรู้และทักษะการทำผมแล้ว ยังถือเป็นความภูมิใจและกำลังใจสำคัญให้คนในอาชีพ เนื่องจากอาชีพช่างเสริมสวย แม้ประกอบอาชีพโดยไม่มีคุณวุฒิการศึกษา แต่เป็นการใช้ความเชี่ยวชาญที่มีมาตลอดชีวิต สร้างโอกาสและรายได้เลี้ยงดูครอบครัวได้
สำหรับมาตรฐานวิชาชีพธุรกิจเสริมสวย ระยะที่ 2 ผู้ผ่านการทดสอบสมรรถนะ จะมีทักษะเพิ่มเติมมากกว่าช่างทำผม นั่นคือ การแต่งหน้า การสักคิ้วและการทำเล็บ ซึ่งมีผู้ผ่านการประเมินเข้ารับประกาศกว่า 100 คน ทั้งนี้การมีหน่วยงานภาครัฐอย่าง สคช. ช่วยการันตีระดับความรู้และความสามารถ จะเป็นอีกหนึ่งส่วนสำคัญ ที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับช่างเสริมสวย คนเบื้องหลังความงาม ให้มีความภูมิใจในอาชีพต่อไป
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ