ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. จับมือ 19 หน่วยงาน เปลี่ยน “วัยเก๋า” เป็น “พลังเกษียณ” อย่างสตรอง

02.04.2564
163 View
ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ลงนามความร่วมมือพร้อมขับเคลื่อนพัฒนาคนวัยเกษียณให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักการวิจัยแห่งชาติ และอีก 18 หน่วยงาน โดยมี ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานความร่วมมือที่มาจากการรวมตัวครั้งใหญ่ของหลายภาคส่วนรวม 20 หน่วยงาน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อน ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “เปลี่ยนเกษียณเป็นพลัง” เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างเต็มรูปแบบของประเทศไทย เป้าหมายทำให้กำลังคนวัยเกษียณเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ด้วยการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพิ่มศักยภาพการทำงานตามความต้องการของตลาดงานในภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาส จุดพลังวัยเกษียณในการทำงาน และเกิดการจ้างงาน ทำให้คนวัยเกษียณสามารถพึ่งพาตัวเองได้
ศ.พิเศษ ดร.เอนก กล่าวว่า ในปี 2564 เป็นปีที่ไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งก็คือการมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป มากกว่าร้อยละ 20 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นอย่างยิ่ง ในการจิดรูปแบบความคิดจากเดิมที่มองว่าผู้สูงวัยคือภาระของลูกหลาน ภาระที่รัฐบาลต้องดูแล แต่ต้องรู้จักวิธีนำความคิดของวัยเกษียณถ่ายทอดให้คนรุ่นไทยสร้างการอยู่ร่วมกันได้ของคน 2 วัย เกิดเป็นวัยใหม่ที่เรียกว่า yold ที่มาจากการรวมตัวของ young และ old ก็จะทำในเกิดการถ่ายทอด เรียนรู้ และพัฒนาทักษะไปพร้อมกัน
ด้าน ดร. นพดล ยืนยันความพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนให้คนวัยเก๋า กลายเป็นวัยที่มีพลัง เพราะนโยบายของสถาบันฯ ชัดเจนในเรื่องการสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ไม่ว่าคนวัยไหนก็สามารถที่จะพัฒนาทักษะ ความสามารถในอาชีพได้ เมื่อเกิดการเรียนรู้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยปลดล็อกความรู้สึกการเป็น “ภาระ” ของลูกหลานในวัยเกษียณ ให้เกิดเป็น “พลัง” มีไฟในตัวเอง ไม่เพียงจะทำให้คนวัยเก๋าหันมาเชื่อในคุณค่าของตัวเอง แต่ยังสามารถใช้ชีวิตได้เหมือนวัยทำงาน ที่มีแต้มต่อจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหนือกว่า เป็นทางเลือกให้เกิดการจ้างงาน หรือสร้างประโยชน์ให้กับสังคมต่อไปได้อีกด้วย
สำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ประกอบไปด้วย กระทรวงการอุดมศึกษาฯ โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมกิจการผู้สูงอายุ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จังหวัดสงขลา จังหวัดขอนแก่น การเคหะแห่งชาติ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ม.มหิดล ม.เชียงใหม่ ม.ขอนแก่น ม.สงขลานครินทร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ที่จะมาร่วมกัน “เปลี่ยนวัยเกษียณเป็นพลัง” ร่วมกัน
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ