ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

เม.ย.

สคช. ร่วมยินดี “นายชัยวุฒิ” รมว.ดิจิทัล ใหม่เอี่ยม

02.04.2564
207 View
นายนพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมนางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้แนะนำภารกิจหน้าที่ของสถาบันฯ ในการให้การรับรอง พัฒนาทักษะกำลังคนในอาชีพด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ
ซึ่งนายชัยวุฒิ รมว.ดิจิทัลฯ ได้กล่าวชื่นชมแนวทางการทำงานของสถาบันฯ ที่ให้การรับรองคนในอาชีพ และพร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินงานในทุกรูปแบบเพื่อให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันในการพัฒนาคน โดยเฉพาะกำลังคนด้านดิจิทัล ที่ต้องสามารถได้รับการรับรองแล้วนำไปต่อยอดในอนาคตต่อไปได้
โดยกระทรวงดิจิทัลฯ เป็นอีกหนึ่งกระทรวงที่มีความร่วมมือกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการขับเคลื่อนพัฒนากำลังคนดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นกำลังคนในอาชีพ ข้าราชการ และภาคเอกชน ให้มีความรู้ความสามารถด้วยสมรรถนะดิจิทัล ตอบโจทย์นโยบายรัฐบาลดิจิทัล
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ