ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ก.ค.

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน ร่วมถวายพระพร พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28.07.2564
213 View

ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (สคช.) พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ