ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. จับมือภาคอุตสาหกรรม พัฒนากำลังคน สาขาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ รองรับอุตสาหกรรม 4.0

05.10.2564
6,103 View
นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมเสวนา หัวข้อ “ความร่วมมือในการยกระดับมาตรฐาน Local System Intergrater ไทยสู่สากล ” ในงานแถลงข่าว ปฏิวัติอุตสาหกรรมใหม่ ประเทศไทย 4.0" ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ เครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Center of Robotic Excellence : CoRE) สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนายกระดับอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ โดยการจัดทำมาตรฐาน System Integrator (SI) หลักสูตรการฝึกอบรมและการประเมินระดับความสามารถ เพื่อให้ SI มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสร้างความมั่นใจให้ผู้ประกอบการ มีการจ้างงานในประเทศเพิ่มมากขึ้น
นายนิธิวัชร์ กล่าวในการเสวนาว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกภาคอุตสาหกรรมมีการปรับตัว โดยเฉพาะในโรงงานอุตสาหกรรม ได้ปรับเปลี่ยนไปสู่รูปแบบของอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมากขึ้น สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ มีการจัดทำมาตรฐานอาชีพที่ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ อาทิ ในสาขาอาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ ช่างควบคุมหุ่นยนต์และอาชีพนักบูรณาการระบบการผลิต สามารถรองรับการพัฒนากำลังคน ยกระดับรายได้และขีดความสามารถที่สูงขึ้นได้ ขณะที่อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เป็นหนึ่งในกลุ่ม New S-Curve หรือ กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคต ที่เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการ ของภาคอุตสาหกรรมเป้าหมาย เป็นภารกิจหลัก ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ในการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนกำลังคนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม 4.0 และยัง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีอีกด้วย.
ข่าวอื่นที่น่าสนใจ