ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. ร่วมเวทีเสวนา “ช้างในกาลหน้า” เล็งยกระดับอาชีพควาญช้าง ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

18.08.2564
3,502 View

นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนาหัวข้อ “ควาญช้างจากวิถีสู่วิชาชีพ” ในงานเสวนา “ช้างในกาลหน้า” ประจำปี 2564 ซึ่งสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้นผ่านทางออนไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง ข้อคิดเห็น เกี่ยวกับวิชาชีพควาญช้าง และร่วมเสนอแนวทางการพัฒนาและยกระดับควาญช้างให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล โดยมีผู้เข้าร่วมงานที่เป็นคนเลี้ยงช้าง สัตวแพทย์ ผู้แทนจากปางช้างต่างๆ สถาบันการศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ