ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ส.ค.

สคช. เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ “อาชีพต้องเปลี่ยน ธุรกิจต้องปรับ รับ New Normal”

06.08.2564
1,850 View

สคช. เปิดเวทีสัมมนาออนไลน์ “อาชีพต้องเปลี่ยน ธุรกิจต้องปรับ รับ New Normal” 

นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำทัพคณะผู้บริหารสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมเวทีสัมมนา Virtual Conference หัวข้อ “อาชีพต้องเปลี่ยน ธุรกิจต้องปรับ รับ New Normal” ในงานพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) ผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์ Zoom Meeting และ Facebook live โดยมี ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ นางสาววรชนาธิป จันทนูและนางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ร่วมแชร์มุมมองและแนวทางการปรับตัวในอาชีพ และยกระดับความรู้ ความเข้าใจ สร้างโอกาส สร้างงานและสร้างอาชีพ รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

นายนคร กล่าวถึงกลไกในการพัฒนากำลังคน ของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพว่า มีการปรับปรุงหลักสูตรและแนวทางการฝึกอบรม ที่รองรับความต้องการของตลาดแรงงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมสร้างโอกาสในการ Reskill - Upskill ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่สำคัญมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในการรับรองคนซึ่งต้องปรับตัวตามยุค new normal 

ดร.นพดล ผู้อำนวยการสถาบันฯ ย้ำถึงความสำคัญของมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพที่จะส่งผลต่อการแข่งขันและการทำงานหลังจากนี้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป เทรนด์อาชีพอนาคตจะมีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น E-Commerce , E-Learning หรือ E-Sport จะเข้ามามีบทบาทในทุกอาชีพไม่มากก็น้อย รวมทั้งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการบริการสุขภาพ ก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว สถาบันฯ จึงได้เตรียมพร้อมจัดทำมาตรฐานอาชีพ และทำความร่วมมือกับทุกภาคส่วน พร้อมสนับสนุนปูทางให้ทุกอาชีพสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างราบรื่นบนเส้นทางการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต ให้พร้อมปรับตัว นำไปสู่การแข่งขันในระดับสากลได้อย่างมีมาตรฐาน

นางสาววรชนาธิป รองผู้อำนวยการสถาบันฯ ยืนยันถึงการทำงานของ สคช. ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่หยุดต่อสถานการณ์วิกฤตที่เกิดขึ้น สถาบันฯ ได้มีการปรับรูปแบบการสนับสนุนผู้ที่อยู่ในอาชีพ ด้วยการใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านระบบ TPQI E-Training และเฟซบุ๊ก รวมถึงการอบรมในรูปแบบ Virtual Classroom ในสาขาอาชีพที่สามารถดำเนินการได้เลย นอกจากนี้ยังมีการประเมินแบบออนไลน์ และการประเมินแบบเทียบโอนประสบการณ์ ซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านดิจิทัล ที่ สคช. พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน และจะมีส่วนสำคัญในการเติมเต็มและพัฒนาทักษะให้กับคนในอาชีพได้อย่างเข้าถึงมากขึ้น

นางสาวจุลลดา บอกถึงความร่วมมือกับองค์กรระดับประเทศ ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานของ สคช. ไม่ว่าจะเป็นประเทศเยอรมัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา ที่มีการจัดทำความร่วมมือกันในการพัฒนามาตรฐานอาชีพในหลายอาชีพ เป็นการตอกย้ำให้เห็นว่าสามารถพัฒนากำลังคนไม่ใช่เพียงระดับประเทศ ระดับภูมิภาคเท่านั้น แต่เป็นการเทียบเคียงความสามารถของคนในระดับสากลด้วย 

ทั้งนี้ในงานยังได้มีการมอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 2 แห่งคือ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ และ โรงเรียนเสริมสวยชลาชล ในฐานะเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพ ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17024 ประจำปี 2564 ซึ่งดำเนินการได้อย่างมีมาตรฐาน เข้มแข็ง มีสมรรถนะบุคคล ทัดเทียมกับนานาประเทศ

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ