ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สคช. ร่วมพลิกชีวิตคน สร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยอาชีพช่างทำผม ภายใต้โครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ”

27.10.2564
5,456 View

นางสาววรชนาธิป จันทนู รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ขึ้นเวทีร่วม 5 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย ผู้แทนกลุ่มบ้านหน้าพระลาน สถาบันพระปกเกล้า และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แถลงเปิดตัวโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” 

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ประธานการแถลงข่าวย้ำว่าโครงการนี้นับเป็นโครงการสำคัญที่จะมาช่วยลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่กำลังประสบวิกฤตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะในกลุ่มสตรี จากสถิติพบว่าประเทศไทยมีกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวมากกว่า 1.8 แสนคน และสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดเด็กกำพร้า และมีคนตกงานอีกจำนวนมาก แต่การเพิ่มทักษะในอาชีพทำผมจะช่วยสร้างงานให้กับคนได้อีกจำนวนมาก รวมทั้งกลุ่มผู้ว่างงาน กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินก็สามารถประกอบอาชีพนี้ได้  ส่วนผู้ที่เป็นช่างทำผมอยู่แล้วก็สามารถยกระดับการให้บริการที่มีมาตรฐาน โดยมีสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เข้ามาให้การรับรอง นอกจากจะช่วยสร้างโอกาส พลิกฟื้นโอกาสในการสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นด้วย
 
นางสาววรชนาธิป กล่าวว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมเติมเต็มทักษะ upskill reskill และให้การรับรองคนในอาชีพช่างทำผม เพราะทักษะของช่างทำผมจะช่วยพลิกชีวิตให้กับคนได้ ด้วยบุคลิกใหม่ๆ แต่สิ่งสำคัญการจะพลิกขีวิตให้กับคนได้ก็ต้องทำอย่างมีมาตรฐาน ซึ่ง สคช. ได้ร่วมกับคนในอาชีพจัดทำเป็นมาตรฐานอาชีพที่สากลให้การยอมรับ เพื่อการรับรองสำหรับช่างทำผมไทย ไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นช่างทำผมอยู่แล้ว ผู้ที่ตกงาน ว่างงาน คนที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพ หรือผู้บกพร่องทางร่างกายแต่ยังมีความศักยภาพในการทำผม สคช. ก็พร้อมที่จะเติมเต็ม ต่อยอด ให้การรับรองในอาชีพกับคนเหล่านี้ 

ดร.สมศักดิ์ ชลาชล นายกสมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย เชื่อว่าอาชีพทำผม จะเป็นอาชีพที่ยั่งยืน เพราะทุกคนล้วนมีบุคลิกเป็นของตัวเอง และช่างทำผมก็เป็นส่วนสำคัญในการสร้างตัวตน สร้างความมั่นใจ ความร่วมมือที่เกิดขึ้นครั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยพลิกชีวิตให้อีกหลายชีวิตได้พ้นจากวิกฤตที่เกิดขึ้นอยู่นี้ได้ และก็จะช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจ รวมทั้งยังลดความเหลื่อมล้ำในสังคมนี้อีกด้วย 

สำหรับโครงการช่างผมอุ่นใจ by พม. “ให้ผมพลิกชีวิตคุณ” เป็นความร่วมมือของ 7 หน่วยงาน ประกอบไปด้วยกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมอนามัย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย และกลุ่มบ้านหน้าพระลาน สถาบันพระปกเกล้า ที่หวังจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคน สร้างอาชีพ และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยอาชีพช่างผม

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ