ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารและกิจกรรม

ต.ค.

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประดับ ตกแต่งธงไตรรงค์ รอบพื้นที่สำนักงานฯ อย่างสวยงาม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี โดยได้มีการกำหนดให้ประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ซึ่งปีนี้นับเป็นการครบรอบ ๑๐๔ ปี ตั้งแต่มีการใช้ธงไตรรงค์เป็นครั้งแรก

28.10.2564
1,862 View

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ประดับ ตกแต่งธงไตรรงค์ รอบพื้นที่สำนักงานฯ อย่างสวยงาม เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) วันที่ ๒๘ กันยายนของทุกปี โดยได้มีการกำหนดให้ประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานธงไตรรงค์ เป็นธงชาติไทย ซึ่งปีนี้นับเป็นการครบรอบ ๑๐๔ ปี ตั้งแต่มีการใช้ธงไตรรงค์เป็นครั้งแรก 

ข่าวอื่นที่น่าสนใจ