จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) เส้นหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ต.ค.

เรื่อง ประกวดราคาเช่าบริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Leased Line) เส้นหลัก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

04/10/2561
138 View