จัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างผลิตออกแบบและจัดทำสื่อวีดีทัศน์ (Video Clip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.พ.

ประกวดราคาจ้างผลิตออกแบบและจัดทำสื่อวีดีทัศน์ (Video Clip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

05/02/2561
329 View