จัดซื้อจัดจ้าง

เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ก.ย.

เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 2 คัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28/09/2561
115 View