จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปรับปรุงข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

04/05/2561
1,516 View