จัดซื้อจัดจ้าง

เลื่อนกำหนดเปิดซองจำนวน 2 โครงการ (สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบอาหารไทย ตามโครงการสนับสนุนการนำร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ครั้งที่ 2) และ โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2) )

เม.ย.

เลื่อนกำหนดเปิดซองจำนวน 2 โครงการ (สอบราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับผู้ประกอบอาหารไทย ตามโครงการสนับสนุนการนำร่ององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ (ครั้งที่ 2) และ โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเทคโนโลยีระบบเครือข่ายทางการแพทย์ (ครั้งที่ 2) )

21/04/2560
70 View