จัดซื้อจัดจ้าง

ขอบเขตการดำเนินงาน เช่าบริการพื้นที่ Cloud สำหรับระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) ระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค.

ขอบเขตการดำเนินงาน เช่าบริการพื้นที่ Cloud สำหรับระบบการเรียนรู้สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพอิเล็กทรอนิกส์ (E-Training) ระยะเวลา 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

24/03/2563
108 View