จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวย (ทำผม) เพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย.

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการเทียบเคียงมาตรฐานอาชีพ สาขาธุรกิจเสริมสวย (ทำผม) เพื่อสร้างการยอมรับในระดับสากล ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

08/06/2563
120 View